KIERUNEK NAUKOWY

Pewien kierunek naukowy, stoi mniej więcej na ta­kim stanowisku: psy zbierają doświadczenia, które wywołują nastroje (uczucia, podniecenia). Czy są one tak różnorodne jak nastroje człowieka, tego nie można powiedzieć, ale wydaje się, iż wykazują szereg niuan­sów i wcale nie ograniczają się jedynie do „chęci czy „niechęci”. Skoro pamięć zaczyna działać, stara się ona jedne nastroje… Czytaj więcej »

MYŚLEĆ PO LUDZKU

Pewien lekarz urzę­dowy w Tiibingen przeprowadził najrozmaitsze bada­nia inteligencji na tym psie, w świetle których zwierzę okazało się w najwyższym stopniu „niepojętne” i nigdy  nie zdobywało się na rozwiązania, z łatwością dokony­wane przez normalne psy.Psy nie umieją po ludzku myśleć, ale uczucia posia­dają w najzupełniej ludzkim sensie. Dowodzą tego dwa fakty, na które możemy się… Czytaj więcej »

RÓŻNE CHARAKTERY I PSYCHIKA

Oczywiście wszystkie psy nie mają też bynajmniej jednego i tego samego charakteru i  psychiki. Każdy pies (i oczywiście każde zwierzę aż do pewnej, bardzo głęboko leżącej granicy ich organizacji) jest dokładnie tak samo jak każdy człowiek indywidualnością. Między psami istnieją nawet „idioci”. Pod koniec lat dwudzie­stych naszego stulecia pewien restaurator w Tiibingen zakupił boksera na… Czytaj więcej »

ŻYCIOWA SYTUACJA

Osobiście kiedyś byłem świadkiem następującej sce­ny: przed domem w ogrodzie na.południowym wylocie lipskiego śródmieścia leży rosły owczarek. Głowę ma wyciągniętą prosto przed siebie, pysk przyciśnięty do trawy. W odległości mniej więcej 20 m stoi pudel, który bez widocznego powodu nieustannie szczeka wysokim dyszkantem, hałasowania tego jednak wyraźnie nie kieruje pod adresem owczarka i nie stosuje… Czytaj więcej »

WYRZUTY SUMIENIA

 Nie można jednak trwać w mniemaniu, iż życie uczuciowe psa jest w równie wielkim stopniu subtel­nie nastrojone i ukształtowane jak nasze.’.Nie wolnobowiem; prześlepiać -faktu, iż będąc’istotą nie władająeą słowem, : nie’ może-on/rozporządzać tak bogatą skalą uczuć jak człowiek. Mimo to należy sobie zdać sprawę, ’iż dla ’ przeanalizowania „życia * duchowego psa nie wystarczą podstawowe… Czytaj więcej »

PSIE UCZUCIA

Oficer jednak pouczył go, że wcale nie -jest rzeczą chwalebną popisywanie się, kiedy się nie czuje strachu, prawdziwa bowiem „od­waga”. na tym polega, iż potrafi się przezwyciężyć strach, który się odczuwa i którego’nie należy się wstydzić. Czym przeto jest odwaga?  Próbowano.niektórym uczuciom psa, które nam wy- i dają się, gniewem, strachem, przyjaźnią, tęsknotą, ule­głością,  osamotnieniem,.… Czytaj więcej »

CO TO JEST ODWAGA

Dzisiaj nie ma niko­go, kto’ by podtrzymywał podobne mniemania. Czy nadepnięta dżdżownica odczuwa coś, co określane jest „bólem”, tego z całą pewnością powiedzieć nie umie­my, lecz ńie można powątpiewać, iż wyższe zwierzęta, np. psy mają wrażenia i uczucia. -Okazują one-radość, gdy nadszedł pan, są smutne, kiedy je się przywiązuje do łańcucha,: znają uczucie głodu, pragnienia,’… Czytaj więcej »

OFIARY RUCHU ULICZNEGO

Liczba psów. będących, ofiarą ruchu ulicznego jest zdumiewająco nikła. Według poczynionych obserwacji (zresztą mało systematycznych), dałoby się nawet po­wiedzieć, iż psy skazane tylko na własny instynkt pewniej unikają niebezpieczeństw niż pozostające pod nadzorem człowieka. Wypadki zdarzają się przeważnie wtedy, jeśli uwaga psa została nagle odwrócona,. np. przez nagle pojawiające się stworzenie z ich-gatunku. przez koty, piłki… Czytaj więcej »